PN - 1004 Cihazı Teknik Şartnamesi

 • 125 KHz Proxy veya MiFare kartlar olmak suretiyle 8 adet kart okuyucu arayüzü mevcüt olmalıdır.
 • Dış birimlerin kontrolü için 8 Adet kuru kontak çıkışı mevcut olmalıdır.
 • Kapı açık-kapalı durumu, yangın alarmı gibi çevre birimlerinden elde edilecek bilgileri değerlendirebilmek için 8 Adet dijital giriş mevcut olmalıdır.
 • Panel merkezi sistemle IP üzerinden haberleşebilmelidir.
 • Panel üzerindeki LCD ekranda;
  - Tarih, Saat
  - Merkezi sistemle haberleşme durumu
  - Dijital girişlerin anlık durumları
  - Herhangi bir geçiş noktasından gerçekleşen işleme ait bilgiler (kart-no, kapı-no, geçiş durumu) görüntülenebilmelidir.
 • Kullanıcı kayıtlan ve hareket işlemlerine ait veriler panel üzerinde ki hafıza birimindedepolanabilmelidir.
 • Merkezi sistemle haberleşmenin kesilmesi durumunda panel Offline olarak çalışabilmelidir.Bağlantı sağlandığında panel hafızasında ki bilgiler merkezi sisteme otomatik olarak aktarılabilmelidir.
 • Enerji kesilmesi durumunda kaydedilmiş bilgiler muhafaza edilmelidir.
 • Panel yazılımı IP üzerinden güncellenebilmelidir.