PDKS - 0901 Cihazı Teknik Şartnamesi

 • Konusuyla ilgili Avrupa Birliği Yönergelerini ve CE Markalama Yönetmeliklerini sağladığına dair CE Belgesi mevcut olmalıdır.
 • 0,3 saniyede kart okuma ve hafızadan kayıt bulma özelliğine sahip olmalıdır.
 • İstenilmesi durumunda kamera ile geçiş yapan personelin resmini çekerek, geçişyapılan zamanile ilgili personeli eşleştirebilmelidir.
 • Giriş-çıkış için ayrı ayrı toplam da iki okuyucuya sahip olmalıdır.
 • Enerji kesilmesi durumunda kaydedilmiş verileri muhafaza edebilmelidir.
 • Üzerine 18.000 e kadar personelin adı - soyadı ve kişiye verilecek mesaj tanım yapılabilmelidir.Ayrıca Network bağlantısı olmadığı durumlarda hafızasında 45.000 e kadar hareketi tutma özelliğine sahip olmalıdır. (Offline çalışma kapasitesi).
 • Kabul, Red anlamına gelen en az 2 adet farklı renklerde ışık veren led'e sahip olmalıdır. Ayrıca Hazır anlamına gelen ilave led'e sahip olmalıdır.
 • LCD ekran üzerinde tarih - saat, gün görünür olmalıdır. Hareket yapılınca yapanın ismi ve varsa o kişiye ait mesaj ekranda görüntülebilmelidir.
 • Sesli ve ışıklı hareketin yapıldığı uyarısını verebilmelidir.
 • Fonksiyon tuşları ile birlikte rakam tuş takımı paneli mevcut olmalıdır. Personel önceden tanımlanmış numarasını girerek geçiş hareketi yapabilmelidir. Bu durum da kart okutmak ileşifreli giriş arasında herhangi bir fark olmamalıdır.
 • Turnike, bariyer ve kapı yönetimi yapabilmelidir.
 • Gerektiğinde turnikeyi çift yönlü yönetebilmek ve harici ışık, pano vs. yönetmek için en az ikiadet kuru kontak çıkışı mevcut olmalıdır.
 • Fonksiyon tuşu kullanarak Giriş-Çıkış okuyucularını, Nöbet Giriş-Çıkış haline dönüştürmeolanağı mevcut olmalıdır. (Hastanelere Özel)
 • Merkezi sistem üzerinden personel tanımlaması ve cihaz konfigürasyonu yapabilmelidir.
 • Merkezi Sistem Sunucu bilgisayarının gönderdiği mesajları LCD ekran üzerinde gösterebilmelidir. (Vardiyasına uygun olmayan hareketleri, hatalı hareketleri, giriş yapmadan çıkış,arka arkaya giriş, şu kadar geç kaldınız, vs.)
 • Mükerrer geçişleri engellemek için (anti-passback), giriş yapmadan çıkış yapmama çıkış yapmadan giriş yapmama özelliği mevcut olmalıdır.
 • Merkezi sistemle ilave bilgisayar olmadan ethernet üzerinden haberleşebilmelidir.