PDKS

PDKS - 0805 Cihazı Teknik Şartnamesi

 • Konusuyla ilgili Avrupa Birliği Yönergelerini ve CE Markalama Yönetmeliklerini sağladığına dair CE Belgesi mevcut olmalıdır.
 • 0,5 saniyede resim çekme ve hafızadan kayıt bulma özelliğine sahip olmalıdır.
 • Giriş-çıkış için ayrı ayrı toplam da iki okuyucuya sahip olmalıdır.
 • Enerji kesilmesi durumunda kaydedilmiş verileri muhafaza edebilmelidir.
 • Network bağlantısı olmadığında tanımlamalar ve resimli ya da resimsiz hareket kayıtlarını, enaz 16 GigaBytediskte ya da hafızasında tutabilmelidir. (Off-line çalışma kapasitesi) Tekrar Merkez sunucu ile bağ kurulduğu anda otomatik olarak verileri merkez sunucuya gönderebilmelidir.
 • LCD ekran üzerinde Kabul, Red, Hazır yazılmalıdır. Tarih-saat, gün ekran üzerinde görünmelidir. Hareket yapılınca yapanın ismi, varsa o kişiye ait mesaj ekranda çıkmalıdır. Sesli olarak hareket şeklini söylemeli, hareketi yapan personelin resmini çekebilmelidir. Önceden kayıt edilmiş, kişiye ait resim ile hareket anında çekilen resim eşleştirebilmelidir.
 • Fonksiyon tuşları ile birlikte rakam tuş takımı paneli mevcut olmalıdır. Personel önceden tanımlanmış numarasını girerek geçiş hareketi yapabilmelidir. Bu durum da kart okutmak ile şifreli giriş arasında herhangi bir fark olmamalıdır.
 • Turnike, bariyer ve kapı yönetimi yapabilmelidir.
 • Gerektiğinde Turnikeyi çift yönlü yönetebilmek ve harici ışık, pano vs. yönetmek için en az iki adet kuru kontak çıkışı mevcut olmalıdır.
 • Fonksiyon tuşu kullanarak Giriş-Çıkış okuyucularını, Nöbet Giriş-Çıkış haline dönüştürme olanağı mevcut olmalıdır. (Hastanelere Özel)
 • Merkezi sistem üzerinden personel tanımlaması ve cihaz konfigürasyonu yapabilmelidir.
 • Merkezi Sistem Sunucu bilgisayarının gönderdiği mesajları LCD ekran üzerinde gösterebilmelidir. ( Vardiyasına uygun olmayan hareketleri, hatalı hareketleri, giriş yapmadan çıkış, arka arkaya giriş, şu kadar geç kaldınız, vs.)
 • Mükerrer geçişleri engellemek için (anti-passback), giriş yapmadan çıkış yapmama = çıkış yapmadan giriş yapmama özelliği mevcut olmalıdır.
 • Merkezi sistemle ilave bilgisayar olmadan ethernet üzerinden haberleşebilmelidir.
 • Duvara montaj veya Ayaklı Kiosk olarak montaj seçenekleri mevcut olmalıdır.